Sondajul este realizat în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European. Mai multe detalii pot fi găsite la http://www.mediereapoliticapublica.ro/